Jakter på gång!

Jaktgruppen håller oss på fötter!

Jaktgruppen har precis besökt Växjö (2017-09-23) och Mats Gylfe med ett helt band Nivernais. Se nyheter för mer information.

Kalendern börjar fyllas på med jakter för jaktåret 2017/2018. Redan nu (29/9 i skrivande stund) har gruppen haft 5 jakter. För dig som önskar ha en särskild Nivernais-Jakt så är det hög tid att boka.


Under jaktåret 2015/ 2016 har gruppen hittills varit på följande jakter:

3 jakter Röcksta (Norrtälje)

3 jakter Länna (2 Holmen 1 Uppsala. akademi)

2 jakter Rasbo

1            Toftinge(Väddö)

1            Näslandet

1            Kragsta

2            Skebo

1            Edsbro

1            Kolarmora

1            Bennebol(Jaktmarker o Fiskevatten) 

1            Försätter

Dessutom flera light versioner med ett fåtal hundar i Strödja. Gruppen har också varit med ett par representanter på flera marker för att öppna nya möjligheter åt jaktgruppen. 

          Ring gärna och kolla om det finns möjlighet att delta. Gruppen letar hela tiden efter nya ekipage som kan delta. 

VIKTIGT!!! Att hunden är rådjursren håller gruppen högt!

Naturligtvis får även unga hundar delta - men då i mer kontrollerad form! 

Vid intresse /frågor kontakta Jaktgruppen/ Christer 
Christer Brannebo, 073-334 26 44, cbsogard1@gmail.com 

Läs mer om jaktgruppens riktlinjer på sidan "Jaktgruppen" här i vänstermenyn.